Systeem

Auteur: Frederik Bracke
  1. Het is de bedoeling de eerste 3-5jaar heel veel te kweken en te selecteren. Alle duiven zullen de kans krijgen zich te tonen op de vluchten waar ze voor bestemd zijn. Zo zullen de zware fondduiven 2-3 jaar tijd krijgen om mooie prestaties te leveren. Hierbij is het wel van belang dat ze fit en gezond blijven zonder al teveel middeltjes. Een strenge selectie qua gezondheid is een absolute noodzaak.
  2. Medisch worden de duiven voor de koppeling en voor het begin van het seizoen gecontroleerd op tricho, cocci en wormen. Er wordt enkel behandeld wanneer de veearts dit nodig acht. Eind oktober krijgen alle duiven een 12-daagse kuur met cosumix plus. Tijdens het vluchtseisoen wordt er op vrij regelmatige basis gekuurd tegen tricho (meestal individueel na een vlucht) en wordt er afgewisseld qua produkt (spartrix/flagyl/magix). Tegen kop-en ademhalingsziekten wordt er enkel behandeld indien dit nodig zou zijn. De jonge duiven krijgen het eerste jaar zo goed als geen medicatie. Dit om de nodige natuurlijke afweer te verhogen. Vaccinatie tegen parmyxo gebeurt eind februari, begin maart. Qua bijprodukten wordt er gekozen voor naturaline, ecuchol en alvityl. Tijdens het vluchtseizoen wordt ook honing (beyers) en omniform gegeven.
  3.  De jonge duiven worden goed geleerd. De duivers en duivinnen van de 1e en 2e ronde moeten minstens 1 vlucht van 350 km of meer doen (liefst 2). Selectie is gebaseerd op thuiskomst, gezondheid, bouw van de duif (stevige stuit, zachtheid van de pluimage, spierstelsel, …) en evt de prestaties. De 3e ronde vliegt 3-4 x Clermont (180 km) en evt 1-2 keer Ablis (280 km).
  4. Vanaf 2009 wordt er geen 1e ronde meer gehouden voor eigen gebruik. Dit vooral wegens tijdsgebrek. Van de 2e ronde worden alle jonge gehouden en van de 3e ronde enkel de duivers.
  5. De oude en jaarse duivers worden op weduwschap gespeeld. (ca 22 oude, 10 jaarse en 15”paters” van de 3e ronde). Ze worden een 1e maal gekoppeld rond Nieuwjaar, om 4-5 dagen te broeden. Dit wordt herhaald eind maart. Nadien worden ze geleerd. Na het seizoen mogen ze 1 jong groot brengen.
  6. Met duivinnen zal niet meer gespeeld worden, omdat ik vind dat er heel veel werk aan is om ze in optima forma te krijgen tegen een overnachtingsvlucht.
  7. Volgens mij kun je je maar naar 1 categorie (duivers of duivinnen of jonge) richten wanneer je de duivensport als hobby beoefent. Je mag geen slaaf worden van je hobby. En alles moet te combineren zijn met beroep en gezin.